ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

Είναι όταν έχουμε πολλές ασθένειες μαζί. Εν προκειμένω στη σκλήρυνση κατά πλάκας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Είναι δηλαδή, μια αρρώστια που ξεκινά προκαλούμενη από τον ίδιο τον οργανισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά κανόνα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% υπάρχουν και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: κατάθλιψη, δερματοπάθειες, θυρεοειδοπάθειες, ψυχικές διαταραχές. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν ένα δένδρο με πληγωμένο κορμό ή ρίζα και ως εκ τούτου με προσβεβλημένη λειτουργία ενός ή πολλών κλαδιών του. Για αυτό πάντα πριν τη θεραπεία της σκλήρνσης κατά πλάκας πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος για την υφιστάμενη συνοσηρότητα. Σε αυτές τις ασθένειες συνοσηρότητα και κληρονομικότητα παίζουν ένα ρόλο «συγκοινωνούντων δοχείων». Ο ένας παράγων επηρεάζει τον άλλον μέχρι να φτάσουν στην ίδια στάθμη.